EVN thực hiện tốt Quy hoạch điện VII và Quy hoạch điện VII điều chỉnh

EVN thực hiện tốt Quy hoạch điện VII và Quy hoạch điện VII điều chỉnh

Ngày đăng: 13/01/2021 09:23 PM

   

  Thách thức còn ở phía trước

  Hiện nay, sản lượng điện sản xuất của tất cả các nhà máy điện thuộc EVN (gồm cả các Công ty CP) chiếm tỷ trọng trên 50% sản lượng toàn hệ thống; trong đó sản lượng điện sản xuất các nhà máy điện do EVN sở hữu 100% vốn chỉ chiếm 31%. Đến các năm 2025, tỷ trọng công suất các nguồn điện của EVN và các đơn vị nắm cổ phần chi phối tương ứng giảm xuống còn 36% (trong đó các nhà máy điện trực thuộc EVN chỉ chiếm gần 20%). Lúc này, EVN chỉ giữ vai trò chính trong lĩnh vực truyền tải và phân phối điện và chỉ là một trong những chủ thể tham gia vào lĩnh vực phát điện. Vì vậy, việc đảm bảo an ninh cung cấp điện trong giai đoạn tới vượt ra ngoài khả năng của EVN và phụ thuộc rất lớn vào sự tham gia và tiến độ đầu tư các dự án nguồn điện của các chủ đầu tư ngoài EVN.

  Đồng chí Phùng Quốc Hiển nhận định, ngành Điện Việt Nam đang đứng trước rất nhiều khó khăn như quy hoạch chưa đồng bộ; nhu cầu điện ngày càng tăng; nhiều dự án điện ngoài EVN chưa đáp ứng được tiến độ; giá điện còn thấp… Mục tiêu lớn nhất trong giai đoạn tới là không để đất nước thiếu điện phục vụ phát triển kinh tế cũng như đời sống nhân dân. Đây là một thách thức lớn, khi EVN chỉ còn làm chủ khoảng 20% nguồn điện toàn hệ thống. Tuy nhiên, là DNNN EVN cần phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Theo đó, Tập đoàn cần tích cực góp phần xây dựng Quy hoạch điện VIII hợp lý, khoa học mang tính tổng hợp cao; nghiên cứu, xây dựng được cơ cấu nguồn điện hợp lý…

  Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng các dự án điện, EVN đề nghị Quốc hội sửa đổi Luật Điện lực, xác định quản lý nhà nước về điện lực, đặc biệt là quản lý vận hành lưới điện truyền tải, trách nhiệm về đảm bảo an ninh năng lượng trong điều kiện xã hội hoá đầu tư phát triển. Đồng thời, nghiên cứu ban hành luật cải cách ngành Điện làm cơ sở hình thành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh; cho phép áp dụng cơ chế Nhà nước cho vay với lãi suất vay tín dụng đầu tư ưu đãi từ nguồn tín dụng đầu tư của Nhà nước, hoặc được cấp bảo lãnh Chính phủ đối với đầu tư phát triển dự án Công nghiệp điện… 

  Zalo
  Hotline